Nicolina Carnuccio
u mara luntanu

Vedi
Titolo u mara luntanu
Autore Nicolina Carnuccio
Genere Poesia - Dialettale      
Pubblicata il 25/10/2006
Visite 4575
Punteggio Lettori 60
nte nott' 'e luna
vij'u mara luntanu
e nni para
ca sentu chjanu chjanu
a guci sua
comu nta stati
prim'u spungi'u sula

Non ci sono commenti presenti.

Pubblica il tuo commento (minimo 5 - massimo 2.000 caratteri)

Qui devi inserire la tua Login!

Nascondi Qui devi inserire la tua password!

Hai dimenticato la password?

Qui devi inserire il tuo nickname!

Qui devi inserire la tua email!

Nascondi Qui devi inserire la tua password!

Hai dimenticato la password? Inserisci il tuo indirizzo email e riceverai i dati di accesso.

Qui devi inserire la tua email!

Ritorna alla login

Chiudi