Nicolina Carnuccio
traduzione de l’infinito di Leopardi

Vedi
Titolo traduzione de l’infinito di Leopardi
Autore Nicolina Carnuccio
Genere Poesia      
Pubblicata il 29/11/2019
Visite 4029

Ni piàzza sempa assai

'stu timpùni sulàgnu

e 'sta sipàla

ch'on ni fàcia u vìju

duva 'a terra si ncuntra

cu hru celu.

Ma si nn'assèttu e gguardu

ni para ca vìju arrèd' 'e ihlla

nu largu ch'on finìscia mai

e nni para ca sentu nu silènziu

chi nnuhllu mai potta sentìra

e ppaci nsini fini

e  'u cora quasi s'appagùra.

E ccom' arrìcchj' 'u ventu

chi mmova 'e l'àrbari i frundi

eu chihru silenziu

cu hra guci d'o ventu 'u cumpruntu

e nni vena a mmenta

'u tempu eternu

e hru passatu oramai mortu

e hru presenti

ch'esta vivu e pparra.

Accussì

ammènzu 'sti cosi randa randa randa

s'annega 'u penseri meu

ed est adùci

u ni spèrdu nte 'stu mara.

 

Giacomo,perdonami.

 

 

 

  • interessante, e leggerla è sublime!
    Voto attribuito: 5
    oltre i limiti2 (22/12/2019 18:09:14)

Pubblica il tuo commento (minimo 5 - massimo 2.000 caratteri)

Qui devi inserire la tua Login!

Nascondi Qui devi inserire la tua password!

Hai dimenticato la password?

Qui devi inserire il tuo nickname!

Qui devi inserire la tua email!

Nascondi Qui devi inserire la tua password!

Hai dimenticato la password? Inserisci il tuo indirizzo email e riceverai i dati di accesso.

Qui devi inserire la tua email!

Ritorna alla login

Chiudi